Folkemødets styregruppe

Styregruppen består af formand Karina Vincentz, borgmester i Odsherred Kommune. Lars Gjerlufsen, Den Rytmiske Højskole. Mette Bohart, Ulvsborg Historisk Værksted. Leiv Arne Kjøllmoen, Odsherred Teater. Lene Damm, LOF. Claus Rex, Visit Odsherred. Anni Juul Jensen, Odsherred Erhvervsforum. Nicoline Ehlerts Rønn og Anne-Marie Donslund, Odsherred Kommune, Kultur og Fritid.

Billede af Anne-Marie Donslund

Anne-Marie Donslund

Spørgsmål til program og indhold

Lars Gjerlufsen

  • Forstander Den Rytmiske Højskole
  • Tlf. 3024 2222
  • lg@drh.dk

Spørgsmål til pladsen, telte, tilladelser og det praktiske

Claus Rex

Spørgsmål til kommunikationen